Aktuality
» Archiv  

NERO (Nausea/Emesis Registry in Oncology) je multicentrická neintervenční prospektivní studie, která hodnotí především dodržování antiemetických guidelines při profylaxi nevolnosti a zvracení vyvolaných chemoterapií a dopad těchto symptomů na kvalitu života onkologických pacientů, jimž je podávána středně nebo vysoce emetogenní chemoterapie.

Přínos registru – data z klinické praxe

Pacienti považují nevolnost a zvracení za jeden z nejvážnějších negativních následků chemoterapie a zcela jistě existuje v této oblasti prostor pro zlepšení jejich kvality života. Ta nejvhodněji naplánovaná podpůrná péče může navíc zlepšit nejen kvalitu života jako takovou, ale zároveň v dlouhodobém horizontu i odpověď na léčbu a přežití. Zavedení registru rovněž zvýší povědomí a zkušenost s podpůrnou léčbou onkologických pacientů mezi onkology i zdravotními sestrami.

Cíle

  • Primární cíl: hodnocení vlivu dodržování antiemetických guidelines v léčbě onkologických pacientů, kteří podstupují opakované cykly středně nebo vysoce emetogenní chemoterapie, ve východní Evropě. Měřítkem hodnocení je zde dosažení kompletní odpovědi během 120 h po chemoterapii.
  • Sekundární cíl: hodnocení vlivu nevolnosti a zvracení indukovaných chemoterapií na kvalitu života pacientů podstupujících středně nebo vysoce emetogenní chemoterapii.